Kompletní nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a hygieny práce 
pro právnické a fyzické osoby, obecní a městské úřady, školy a jiná zařízení

 

Nabízíme Vám ucelený rozsah TRVALÉ NEBO JEDNORÁZOVÉ SPOLUPRÁCE, který Vám usnadní práci 
v péči o zaměstnavatele, hodnovení rizik a vedení dokumentace v BOZP.

 

>> Statistika pracovních úrazů za rok 2013 <<